Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 38 – Säljande exponering

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Marknadsföring

Område: Exponering

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Introduktion och Mål

Visual merchandising kan översättas med ”försäljning genom synintryck”. Visual merchandising handlar om skyltning i skyltfönster, säljmiljön och varuexponeringen i butiken. I det här uppdraget får du träna dina färdigheter i att planera och genomföra en säljande exponering.

Agera

  1. Förankra med din handledare att du kan delta i arbetet med att exponera säljande utifrån de kampanjer som är på gång.
  2. Följ manualer, layouter eller skisser över hur exponeringar ska se ut både i butiken och på andra ytor.
  3. Genomför exponeringen.

Reflektera

  1. Hur väl följdes säljkampanjen upp i exponeringen?
  2. Ökade försäljningen tack vare skyltningen?
  3. Fanns annat säljstödsmaterial än exponeringen i butiken?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.