Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 37 – Marknadsundersökning

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Marknadsföring

Område: Marknadsundersökning

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Introduktion och Mål

Butiksprofilen handlar om hur kunderna uppfattar butiken, till exempel om man säljer lågpris, exklusivt eller specialiserat. Genom att göra en marknadsundersökning bland kunderna kan du ta reda på om de verkligen uppfattar profilen så som butiken/företaget vill. I det här uppdraget får du arbeta med att planera, genomföra och tolka en marknadsundersökning. Utifrån resultatet kommer du förstå hur kunderna uppfattar butiksprofilen.

Agera

  1. Förankra idén om marknadsundersökningen hos din handledare.
  2. Undersök hur kunderna uppfattar butikens profil genom att göra ett hundratal kundintervjuer (om det är möjligt).

Reflektera

  1. Vilka frågor är intressanta och relevanta att ha med i marknadsundersökningen? Har din handledare någon annan uppfattning?
  2. Hur överensstämmer resultatet med butiken/företagets vilja att uppfattas?
  3. Hur upplevde du kontakten med kunderna när du ställde frågorna?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.