Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 36 – Butiksprofil

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Marknadsföring

Område: Affärsidé

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Introduktion och Mål

Affärsidén beskriver vilka som är butikens/företagets kunder, vilket behov som ska tillgodoses hos kunden, vilka produkter och vilka resurser som behövs. Butiksprofilen handlar om hur kunderna uppfattar butiken, exempelvis lågpris, exklusivitet eller specialist. I det här uppdraget får du arbeta med butikens/företagets affärsidé och hur butiken/företaget vill bli uppfattad av kunderna.

Agera

  1. Ta reda på butikens/företagets affärsidé.
  2. Gör en kartläggning av hur butiken/företaget kommunicerar sin profil i olika kanaler. Vad är budskapet och i vilka medier?

Reflektera

  1. Hur överensstämmer kundernas uppfattning om butiksprofilen med affärsidén?
  2. Vad tycker du om mixen av medier som används för att kommunicera med kunderna?
  3. Är det några mediekanaler som saknas?
  4. Vilka mediekanaler borde butiken/företaget synas i?

Lära

Dokumentera och presentera ditt arbete om butikens kommunikation kring butiksprofilen via medier på det sätt som du kommit överens med din lärare.