Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 35 – Lojalitetsprogram

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Marknadsföring

Område: Kundklubb

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Introduktion och Mål

Många företag har metoder och verktyg för att bygga och underhålla kundrelationer. CRM är system för customer relation management, en kunddatabas. Genom att kunden går med i butikens/företagets kundklubb får de kunskap om kundernas köpbeteende och kan rikta och individanpassa kommunikation och erbjudande till kunden. I det här uppdraget får du träna på att hantera och utveckla butikens/företagets lojalitetsprogram.

Agera

  1. Förankra hos din handledare att du kan delta i arbetet med butikens/företagets lojalitetsprogram.
  2. Sätt dig in i butikens/företagets lojalitetsprogram/kundklubb och delta praktiskt i arbetet med kommunikationen med kunderna via olika medier och uppföljning i kunddatabasen/systemet.
  3. Ge förslag på hur lojalitetsprogrammet/kundklubben kan utvecklas. Om butiken/företaget inte har något lojalitetsprogram är ditt uppdrag att ge förslag på hur ett sådant kan byggas upp.
  4. Sammanställ och presentera ditt förslag.

Reflektera

  1. Hur kan lojalitetsprogrammet/kundklubben bidra till att kunderna väljer att återkomma och göra sina inköp, dvs. att bli trogna kunder?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.