Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 34 – Marknadsplan

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Marknadsföring

Område: Marknadsplanering

Kompetens: Kommunikation, Utveckling

Introduktion och Mål

De flesta företag har system av riktlinjer och planer som styr hur verksamheten ska skötas både på kort och lång sikt. Dessa är till hjälp för alla som arbetar i företaget. Den plan som styr marknadsföringen kallas marknadsplan. I det här uppdraget får du träna på att planera butikens/företagets marknadsföring.

Agera

 1.  Förankra hos din handledare så att du kan delta i arbetet med marknadsplanen för kommande år.
 2. Sätt dig in i företagets strategiska plan (2–3 år framåt i tiden).
 3. Analysera företagets affärsidé.
 4. Genomför en nulägesanalys och sammanfatta den med en SWOT-analys.
 5. Utifrån nulägesanalysen arbetar du fram marknadsmålen. De ska både vara kvantitativa (t.ex. marknadsandelar) och kvalitativa (t.ex. servicemål).
 6. Konkretisera säljaktivitets- och kampanjplaner.
 7. Sammanställ marknadsplanen i den form och layout som företaget har beslutat.

 

Reflektera

 1. Hur beskrivs företagets mål i den strategiska planen, exempelvis för finanser, marknad och hållbarhet?
 2. Är affärsidén uppdaterad?
 3. Hur ska de mål som är satta i marknadsplanen följas upp och utvärderas?
 4. Vad har du lärt dig under arbetet med marknadsplanen?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.