Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 33 – Kampanjen

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Försäljning

Område: Merförsäljning

Kompetens: Försäljning, Samarbete

Introduktion och Mål

Ett sätt att öka försäljningen på olika produkter i butiken/företaget är att ha olika kampanjer. I kedjorna kommer kampanjerna ofta från centralt håll med uppdrag att genomföra dem lokalt. Ibland förekommer också lokala kampanjer på exempelvis sådana produkter som behöver omsättas för att ge plats för nya. I det här uppdraget får du öva på att lägga upp och genomföra en kampanj.

Agera

  1. Ta reda på hur butiken/företaget arbetar med kampanjer.
  2. Fråga din handledare om du, tillsammans med en medarbetare, kan få ansvara för ett genomförande av en kampanj.
  3. Planera kampanjens upplägg, genomförande och analys.
  4. Genomför kampanjen.

Reflektera

  1. Hur framgångsrik blev kampanjen?
  2. Hur nöjd är du själv med kampanjen? Vad gör dig nöjd?
  3. Vad hade du gjort annorlunda? Varför då?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.