Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 32 – Säg hej

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Försäljning

Område: Kundmöte

Kompetens: Försäljning, Samarbete

Introduktion och Mål

För att lyckas som butikssäljare måste man få kontakt med sina kunder. Ett bra sätt för detta är att hälsa när kunden kommer in i butiken. I det här uppdraget får du öva på att hälsa på kunderna.

Agera

  1. Försök att under en period vara den i butiken som först säger hej och söker ögonkontakt med de kunder som kommer in.

Reflektera

  1. Hur kändes det för dig att hälsa?
  2. Vilka reaktioner du fick från kunderna?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.