Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 31 – Vem vinner?

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Försäljning

Område: Merförsäljning, Riktad försäljning

Kompetens: Försäljning, Samarbete

Introduktion och Mål

Många butiker/företag anordnar regelbundet olika säljtävlingar bland personalen. Det kan vara mellan butiker, mellan avdelningar eller utifrån personliga säljresultat. I detta uppdrag får du arbeta med säljtävlingar, från idé till uppföljning.

Agera

 1. Ta reda på vilka säljtävlingar som förekommer/förekommit i butiken/företaget.
 2. Välj i samråd med din handledare en produkt eller produktgrupp som du kan arrangera en säljtävling kring.
 3. Bygg upp ett förslag till en tävling som du tycker skulle vara bra. Förankra med handledaren.
 4. Lansera tävlingen på ett personalmöte.
 5. Genomför tävlingen.
 6. Återkoppla till dem som deltagit.

Reflektera

 1. Hur ser det ut i andra företag i branschen?
 2. Hur lanserar man en tävling som alla vill delta i?
 3. Hur kan du peppa och stötta deltagarna inför och under tävlingen?
 4. Hur gick tävlingen? Vad funkade bra och vad kunde du gjort annorlunda?
 5. Hur upplevde deltagarna tävlingen?
 6. Hur kan du återkoppla till deltagarna som får dem att utvecklas?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.