Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 30 – Anpassa ditt beteende

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Försäljning

Område: Kundmöte

Kompetens: Försäljning, Initiativ

Introduktion och Mål

Alla människor är olika och vill bli bemötta utifrån den de är. Som säljare är det viktigt att kunna ”läsa av” kunderna och anpassa sitt beteende efter dem och situationen. I det här uppdraget får du analysera olika kunder och öva på att bemöta dem utifrån deras behov och önskan.

Agera

  1. Analysera under några dagar hur kunderna beter sig. Hur agerar till exempel en stressad kund, försiktig kund eller en äldre kund?
  2. Hur tror du att du bäst kan bemöta dem och påverka deras köpbeslut? Notera löpande kring detta.
  3. Prova att bemöta de olika kundtyperna utifrån den analys som du genomfört.

Reflektera

  1. Hur gick det att analysera olika kunder? Vad var utmaningen i det?
  2. Var din analys korrekt tolkad?
  3. Hur gick det att anpassa ditt beteende?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.