Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 3 – Servicetemperaturen

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Kundservice

Kompetens: Kommunikation, Service

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du att fördjupa dig i arbetsplatsens servicepolicy, vad det innebär för butiken/företaget att arbeta med service och hur de vill att de anställda ska agera utifrån det.

Agera

  1. Vilka regler finns för de anställda i butiken/företaget när det gäller att ge kundservice? Vad säger deras servicepolicy?
  2. Ta ”servicetemperaturen” i butiken/företaget genom att observera hur kundservicen går till.

Reflektera

  1. För att underlätta observationen kan man fylla i en mall som kan se ut så här:
OBSERVATION ”Servictemperaturen” SKALA:  Dålig – Mindre bra – Bra – Utmärkt MINA KOMMENTARER
Första intrycket vid personligt besök
Service efter första kontakt
Attityd
Bemötande
Fyll på ytterligare observationspunkter

2. Motsvarade servicen dina förväntningar?

3. Hur kan servicen bli ännu bättre?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.