Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 29 – Proaktiv

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Försäljning

Område: Merförsäljning

Kompetens: Försäljning, Initiativ

Introduktion och Mål

Som säljare är det viktigt att ta initiativet i kontakten med kunden, att kunna ge förslag på olika lösningar och våga leda samtalet mot avslut. Genom att ge konkreta förslag till kunden ökar du din förmåga att ligga steget före och agera proaktivt. I det här uppdraget kommer du träna dig på att agera proaktivt.

Agera

  1. Titta runt i butikens/företagets olika säljkanaler och lägg märke till produkter som antingen kompletterar varandra eller passar bra tillsammans.
  2. När du känner att du med lätthet kan ”para ihop” olika produkter på ett bra sätt, föreslå då lösningar som innehåller flera produkter till tio kunder.

Reflektera

  1. Hur var det att hitta produkter som passar ihop eller kompletterar varandra?
  2. Hur kändes det att föreslå produkter som passade det som kunden var ute efter?
  3. Lyckades du få kunden att köpa dina förslag?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.