Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 24 – Säljprocessen steg 2: Behovsinventering

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Försäljning

Område: Säljprocessen

Kompetens: Försäljning, Kommunikation

Introduktion och Mål

I det här uppdraget får du öva på att använda säljprocessen på ett medvetet sätt. En säljprocess är vägen från första kundkontakt till avslut och efterköpskänsla. I det ingår även förberedelser och uppföljning. I säljprocessens andra steg får du göra en behovsinventering.

Agera

  1. Ta reda på kundens behov genom att ställa frågor. Förbered dig genom att tänka igenom minst fem frågor för att ringa in kundens behov.
  2. Genomför minst tio behovsanalyser under den närmaste tiden.

Reflektera

  1. Blev kundens behov tydliga för dig?
  2. På vilket sätt upplevde du att kunden kände sig förstådd?
  3. Vilka frågor använde du för att förstå kundens behov?
  4. Vad har du lärt dig som är nytt?
  5. Hur nöjd är du med din insats i uppdraget?

Lära

Dra slutsatser av dina reflektioner och redovisa för din handledare/lärare i den form ni kommit överens om.