Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 23– Säljprocessen steg 1: Att ta kontakt

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Försäljning

Område: Säljprocessen

Kompetens: Försäljning, Kommunikation

Introduktion och Mål

I det här uppdraget får du öva på att använda säljprocessen på ett medvetet sätt. En säljprocess är vägen från första kundkontakt till avslut och efterköpskänsla. I det ingår även förberedelser och uppföljning. I säljprocessens första steg får du prova att ta kontakt med kunder.

Agera

  1. Ta reda på hur ni hälsar på kunderna som kommer in i butiken.
  2. Träna på att hälsa på det sätt som ni gör i butiken.
  3. Erbjud din hjälp utifrån butikens policy för hälsning och inledning vid möte med kunden.

Reflektera

  1. Jämför med det du läst på om säljprocessens första steg  med hur de gör i butiken. Var det någon skillnad?
  2. Fick du kontakt med kunderna?
  3. Känns det naturligt för dig att använda dig av butikens sätt att hälsa och möta kunden?
  4. Vilken respons fick du av kunden genom ditt sätt att ta kontakt?
  5. Vad har du lärt dig som är nytt?
  6. Hur nöjd är du med din insats i uppdraget?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.