Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 21 – Produktens väg

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Inköp

Område: Varutransport

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

För en inköpare finns det vanligtvis massor av varor, eller produkter som det också kallas, att köpa från olika leverantörer. Leverantören väljer man utifrån flera anledningar, bland annat pris, hur snabba de är på att leverera, vilket sortiment de har och om det är bra för miljön. I det här uppdraget får du lära dig mer om produktens väg från tillverkare till butiken/företaget.

Agera

  1. Ta reda på en produkt som du kan följa från tillverkare till butik/företag.

Reflektera

  1. Var är produkten tillverkad?
  2. Hur har den blivit inköpt?
  3. Hur har den transporterats till butiken?
  4. Hur kan butiken/företaget minska miljöpåverkan när det gäller transporter?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens med din lärare/handledare.