Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 20 – Förpackningens roll

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Inköp

Område: Förpackningar

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

Inköp och logistik hör ihop och förpackningar har stor betydelse i varuhantering och transport för att skydda produkten mot skador. Men förpackningen kan också ha en annan funktion, i butiken där den vid exponering både ska vara säljande och informativ. I det här uppdraget kommer du att kartlägga hur olika produkter är förpackade och vilken funktion förpackningen har.

Agera

  1. Gör en kartläggning av vilka typer av förpackningar som förekommer i din butik/företag.
  2. Vilken funktion har förpackningarna?

Reflektera

  1. Hur viktig är förpackningen för butikens exponering?
  2. Hur viktig är förpackningen för kundens val av produkt?
  3. Vilka av förpackningarna går att återanvända eller återvinna?
  4. Vilka likheter och skillnader ser du i förpackningens roll förr och nu?
  5. Hur hållbara var förpackningarna förr?
  6. Finns det någon förpackning som du skulle vilja ha tillbaka? Varför?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.