Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 2 – Första kundkontakten

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Kundservice

Kompetens: Kommunikation, Service

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du öva på och få lära dig mer om hur man tar initiativ till första kontakten med kunderna i butiken/företaget.

Agera

  1. Ta själv initiativ till första kontakten med kunder.

Reflektera

  1. Vilka fraser kan lämpa sig att inleda ett kundsamtal på i din butik/företag?
  2. Hur kändes det att ta initiativ till kundkontakten?
  3. Vilka olika sätt är lämpliga att ta första kontakten på med kunder?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.