Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 17 – Leverantörer

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Inköp

Område: Inköpsarbete

Kompetens: Försäljning, Organisation

Introduktion och Mål

En av inköparens viktigaste uppgifter är att välja rätt leverantör. Många företag har en utarbetad policy för inköp som beskriver regler att ta hänsyn till vid inköp såsom miljö, etik och uppförandekoder. I det här uppdraget kommer du arbeta med hur butiken/företaget väljer leverantörer.

Agera

  1. Ta reda på hur val av leverantörer går till i din butik/företag.

Reflektera

  1. Har företaget en inköpspolicy?
  2. Vilka är företagets viktigaste leverantörer?
  3. Vilka krav ställer företaget på leverantören när det gäller etik och miljö?
  4. Vilka krav ställs på leverantörens kvalitetskontroll?
  5. Vilka krav ställs på leverantörens leveranssäkerhet?
  6. Hur tar butiken/företaget reda på om leverantören uppfyller de krav som ställs?
  7. Hur kan kunderna märka vilken inköpspolicy butiken/företaget har?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.