Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 16 – Inköpsprocess

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Inköp

Område: Inköpsarbete

Kompetens: Organisation, Utveckling

Introduktion och Mål

En del inköp görs kontinuerligt och andra görs per säsong. En del leverantörer finns det redan avtal med och andra är nya och ska förhandlas med. I det här uppdraget kommer du arbeta med hur inköpen går till i butiken/företaget, det vill säga vad som görs vid vilken tidpunkt under inköpsprocessen. 

Agera

  1. Ta reda på hur inköpsarbetet går till i din butik/företag.

Reflektera

  1. Hur ser inköpskedjan ut från analys av tidigare försäljning, omvärldsbevakning, leverantörsanalys, kommande säljplanering, inköpsbudget och val av leverantörer till avtalsförhandlingar?
  2. Vilka skillnader finns det i inköpsarbetet mellan nya produkter som de ännu inte har någon leverantör för jämfört med befintliga produkter och leverantörer som de har avtal med?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.