Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 15 – Sortimentsindelning

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Inköp

Område: Sortiment

Kompetens: Organisation, Utveckling

Introduktion och Mål

En av grundstenarna när ett sortiment ska planeras och köpas in är att utgå från butikens/företagets affärsidé och kundgrupp. I det här uppdraget kommer du arbeta med hur butiken/företaget har planerat och gjort sortimentsindelning av sina produkter.

Agera

  1. Ta reda på hur din butik/företag arbetar med upplägget av sitt sortiment, sortimentsplanering.
  2. Ta fram konkreta exempel på produkter som tillhör det fasta sortimentet, rörliga sortimentet med säsongs- och/eller tillfällighetsprodukter. Ge också exempel på produkter inom ett varuområde, en varugrupp, ett varuslag, en artikel och en variant.

Reflektera

  1. Har butiken/företaget ett djupt eller grunt sortiment?
  2. Finns det produkter som saknas eller som är överflödiga i butikens/företagets sortiment?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.