Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 14 – CSR i praktiken

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Inköp

Område: Hållbarhet

Kompetens: Hållbarhet, Utveckling

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du arbeta med CSR (Cooporate Social Responsibility) i praktiken för din butik/butikskedja/företag. När du genomfört detta uppdrag kommer du att skaffat dig kunskap om företagets arbete utifrån CSR och vad det innebär i ansvarstagande både miljömässigt och socialt.

Agera

  1. Ta reda på hur din butik/företag arbetar med CSR i praktiken. Intervjua din handledare och läs dokument som finns angående CSR.
  2. Ta fram en överskådlig information till kunderna om hur företaget agerar i olika CSR-frågor.

Reflektera

  1. Vad kan hända om en leverantör inte följer företagets CSR-policy (regler).
  2. Vad tycker du om företagets CSR-arbete? Vilken skillnad gör det miljömässigt och socialt?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.