Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 12 – Missnöjd kund

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Kundservice

Kompetens: Organisation, Service

Introduktion och Mål

Det händer att kunder blir missnöjda och kommer med klagomål eller vill reklamera en produkt. Att bemöta en besviken kund kan vara en utmaning för den som arbetar med service. I det här uppdraget får du arbeta med hur butiken/företaget får missnöjda kunder att bli nöjda.

Agera

  1. Ta reda på hur butiken/företaget tar hand om och kommunicerar med en kund som är missnöjd, och kanske både besviken och arg.
  2. Hur kan kunden bli så nöjd att hen kommer tillbaka som en trogen kund?
  3. Ta hand om en kund som har klagomål, genomför samtalet om du känner dig trygg med det eller ta hjälp av din handledare.

Reflektera

  1. Vad var det som gjorde att kunden blev nöjd med lösningen på sitt problem?
  2. Hur känns det att ta hand om en missnöjd kund?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.