Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 119- Digitalisering i butik

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Högstadiet (Prao)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Kompetens: Försäljning, Kommunikation, Utveckling

Introduktion och Mål

Jens Nordfält har forskat och skrivit böcker om marknadsföring i butik. Handelsrådet bad Jens berätta om hur digitala verktyg kan användas i butiker. I filmen berättar personer som är verksamma i handeln om hur de tror digitaliseringen kommer påverka butikens roll i framtidens handel.

Se filmen

Agera

1.Välj ut en butik som du brukar besöka.

2.Beskriv butikskoncptet och hur digitaliseringen av butiken ser ut idag. Är butiken kopplad till e-handel? Skärmar? Sociala medier? Betalningslösningar? Marknadsföring?

 

Reflektera

1.Hur skulle butikens digitalisering kunna se ut? Beskriv några av dina tankar och idéer.

2.Vad skulle det kunna få för effekter om dina idéer genomfördes? Reflektera kring försäljning, kostnader, eventuella transportlösningar och miljöpåverkan.

 

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.