Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 118 – Hållbar affärsidé

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Kvalitet och miljö, Marknadsföring

Område: Återvinning, Produkthantering, Affärsidé

Kompetens:

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du flära dig mer om butikens/företagets affärsidé och i vilken utsträckning den är hållbar.

Agera

  1. Ta reda på butikens/företagets affärsidé.
  2. I vilken utsträckning är deras affärsidé hållbar?

Reflektera

  1. Vad kan det innebära att ha en hållbar affärsidé?
  2. Om du jämför med affärsidéerna i resursen nedan, vad ser du för likheter och skillnader med din butik/företag?
  3. Vad skulle butiken/företaget kunna göra för att få en mer hållbar affärsidé?
  4. Hur viktigt är det för dig att det finns ett hållbarhetstänk bakom de varor du köper? Varför/varför inte är det viktigt?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.