Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 117 – Annonsering

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Marknadsföring

Område: Marknadsplanering

Kompetens:

Introduktion och Mål

Butiken/företaget bör besluta var marknadskommunikationen i huvudsak ska ske. Det finns många val att göra och frågan är vilken typ av annonsering som funkar bäst: Trycksaker, tv, hemsidan, sociala medier eller andra mediekanaler? I det här uppdraget får du ta lära dig mer om hur butiken/företaget annonserar sina varor.

Agera

  1. Ta reda på hur butiken/företaget annonserar externt.

Reflektera

  1. Vilka mediekanaler använder de?
  2. I vilka olika sammanhang annonserar de?
  3. Hur mycket pengar lägger de på annonsering? Hur ser fördelningen ut mellan de olika mediekanalerna? Vad är billigast/dyrast?
  4. Vilka målgrupper annonserar de till? Skiljer sig annonseringen åt?
  5. Finns det någon motsvarande ICA-Stig?
  6. Jämför hur och vad man annonserade om inom handeln förr med vad som är gångbart idag, vilka skillnader och likheter hittar du?

 

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.