Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 115 – Prissänkning av varor

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Inköp, Marknadsföring

Område: Prissättning, Exponering

Kompetens:

Introduktion och Mål

Vad gäller vid prissänkning av varor och vilken syn har butiken/företaget på prissänkning av varor?

Agera

  1. Ta reda på vilka varor i butiken/företaget som är eller kommer bli prissänkta.
  2. Vilken typ av prissänkning används på de olika varorna?
  3. Ta reda på butikens/företagets policy för prissänkning av varor i butiken/företaget.

Reflektera

  1. Vilken typ av prissänkningar har butiken/företaget rätt att göra?
  2. Vilken typ av varor brukar reas ut?
  3. Hur exponeras de prissänkta varorna?
  4. Följer din butik/företag marknadsföringslagen för realisation?
  5. Hur skiljer sig rean i din butik/företag med hur man fick rea ut varor på 1900-talet?
  6. Vad anser du om att butiker/företag har rea?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.