Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 114 – Retursystem

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Kvalitet och miljö, Lager och logistik

Område: Återvinning, Logistik

Kompetens: Hållbarhet

Introduktion och Mål

I Sverige finns ett lagstiftat producentansvar inom åtta produktgrupper. Det innebär att de som tillverkar dessa produkter ansvarar för att samla in och ta hand om dem när de är uttjänta.

 1. Aluminiumburkar (Returpack)
 2. Elartiklar (El-Kretsen)
 3. Förpackningar (FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen)
 4. Glas (Svensk GlasÅtervinning)
 5. PET-flaskor (Returpack)
 6. Plastlådor (Svenska Retursystem)
 7. Plastpallar (Svenska Retursystem)
 8. Tidningar (FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen)

 

I det här uppdraget får du lära dig mer om hantering och kostnader kring retursystemen för butiken/företaget.

Agera

 1. Hur arbetar butiken/företaget med retursystemen?
 2. Gör ett förslag på hur butiken/företaget kan göra hanteringen av retursystemen mer lönsam.

Reflektera

 1. Hur mycket tid och resurser tar det från verksamheten att hantera retursystemen?
 2. Vilka kostnader medför retursystemen?
 3. Vad kan man tjäna på att ha retursystemen?
 4. Hur kan butiken/företaget förbättra logistiken kring retursystemen?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.