Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 113 – Retursystem

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Kvalitet och miljö, Lager och logistik

Område: Återvinning, Logistik

Kompetens: Hållbarhet

Introduktion och Mål

I Sverige finns ett lagstiftat producentansvar inom åtta produktgrupper. Det innebär att de som tillverkar dessa produkter ansvarar för att samla in och ta hand om dem när de är uttjänta.

 1. Aluminiumburkar (Returpack)
 2. Elartiklar (El-Kretsen)
 3. Förpackningar (FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen)
 4. Glas (Svensk GlasÅtervinning)
 5. PET-flaskor (Returpack)
 6. Plastlådor (Svenska Retursystem)
 7. Plastpallar (Svenska Retursystem)
 8. Tidningar (FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen)

I det här uppdraget får du lära dig mer om hur hanteringen av dessa retursystem fungerar i butiken/företaget.

Agera

 1. Ta reda på hur butiken/företaget arbetar med returhantering för de åtta produktgrupperna.

Reflektera

 1. Hur mycket tid och resurser tar det från verksamheten att hantera återvinningsprodukter?
 2. Vad kan man tjäna på att ha retursystemen?
 3. Hur skulle butiken/företaget kunna förbättra returhanteringen?
 4. Finns det något kunden kan göra för att underlätta returhanteringen för butiken/företaget?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.