Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 112 – Retursystem

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Kvalitet och miljö, Lager och logistik

Område: Produkthantering, Logistik

Kompetens: Hållbarhet

Introduktion och Mål

I Sverige finns ett lagstiftat producentansvar inom åtta produktgrupper. Det innebär att de (producenterna) som tillverkar dessa produkter ansvarar för att samla in och ta hand om dem när de är uttjänta.

 1. Aluminiumburkar (Returpack)
 2. Elartiklar (El-Kretsen)
 3. Förpackningar (FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen)
 4. Glas (Svensk GlasÅtervinning)
 5. PET-flaskor (Returpack)
 6. Plastlådor (Svenska Retursystem)
 7. Plastpallar (Svenska Retursystem)
 8. Tidningar (FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen)

I det här uppdraget får du lära dig mer om hanteringen av dessa retursystem i butiken/företaget.

Agera

 1. Följ med någon som jobbar i butiken/företaget med dessa retursystem och se hur hanteringen av produkterna fungerar. Vad gör de med dem?

Reflektera

 1. Inom vilken produktgrupp är returhanteringen störst? Vad kan det bero på?
 2. Hur mycket tid går det åt att hantera retursystemen i butiken/företaget?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.