Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 107 – Hållbar butik

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Tema: Kvalitet och miljö

Område: Återvinning, Kvalitets- och miljömärkning, Produkthantering

Kompetens: Hållbarhet, Kommunikation

Introduktion och Mål

Kundernas intresse för och förväntningar på hållbarhets- och miljöarbete i handeln har ökat. Det finns en växande efterfrågan på ekologiska och miljömärkta varor, t.ex. enligt KRAV eller Svanen.

I det här uppdraget får du ta reda på hur butiken/företaget profilerar sitt hållbarhets- och miljöarbete gentemot kunderna.

 

Agera

  1. Ta reda på vad butiken/företaget gör för att fler kunder ska välja hållbara produkter.

Reflektera

  1. Är butiken certifierad enligt någon miljöstandard, t.ex. KRAV eller Svanen? I så fall kan du be att få ta del av den informationen.
  2. Har butiken/företaget ett varierat sortiment som uppmuntrar kunden att göra hållbara produktval?
  3. Hur kommunicerar butiken/företaget om hållbarhet till sina kunder, som t.ex. att minska på svinnet hemmet?
  4. Tycker du att butiken/företaget har en tydlig profil för hållbara produkter? Varför/varför inte?
  5. Vad kan butiken/företaget göra för att bli ännu tydligare i sin hållbarhetsprofil?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.