Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 109 – Säljbara varor

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Kvalitet och miljö

Område: Produkthantering

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

Det finns olika skäl till att en vara inte kan eller får säljas i butiken/företaget. Det kan handla om problem som uppstår på väg till eller i butiken/företaget (t.ex. trasiga varor/förpackningar eller att varan inte blir såld), eller på grund av lagar och regler (t.ex. bäst-före-datum har passerat).

I den här uppdraget får du lära dig mer om hur butiken/företaget tar hand om varor som de inte längre kan eller får sälja.

Agera

  1. Se vad butiken/företaget gör med de varor som de inte kan eller får sälja. Vart tar de vägen?
  2. Vilka varor behöver man vara extra försiktig med i hanteringen? Varför? Hur hanterar man dem?

Reflektera

  1. Vad gör du själv med dina saker när du inte längre kan eller vill ha dem kvar?
  2. Hur påverkar det miljön?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.