Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 106 – Hållbart sortiment

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Kvalitet och miljö

Område: Kvalitets- och miljömärkning

Kompetens: Hållbarhet

Introduktion och Mål

Att köpa hållbara och hälsosamma varor är en växande trend. Alltfler konsumenter köper varor som är ekologiska och miljömärkta, t.ex. enligt KRAV eller Svanen.

I det här uppdraget får du ta reda på hur butiken/företaget arbetar med hållbara produkter.

Agera

  1. Gör en inköpslista på ett tiotal varor från olika varugrupper (t.ex. mejeri och bröd) som går att köpa i butiken/företaget där du gör praktik.
  2. Gå runt i butiken/företaget och plocka i varorna. Välj enbart miljömärkta/hållbara alternativ.

Reflektera

  1. Var det lätt att hitta miljömärkta/hållbara varor i butiken/företaget? Varför/varför inte?
  2. Inom vilka varugrupper fanns det mest och minst miljömärkta/hållbara varor att välja mellan? Vad kan det bero på?
  3. Fanns det någon information i butiken/företaget som hjälpte dig att hitta de miljömärkta/hållbara varorna?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.