Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 105 – Butikscertifiering

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Kvalitet och miljö

Område: Kvalitets- och miljömärkning

Kompetens: Hållbarhet, Initiativ, Kommunikation

Introduktion och Mål

Certifieringar och märkningar har utvecklats sedan 90-talet för att hjälpa kunden att göra hållbara produktval. En växande trend inom handeln är att certifiera hela butiken/företaget.

I det här uppdraget får du undersöka vad det innebär att ha en butikscertifiering och i vilken utsträckning butiken/företaget uppfyller de kriterier som ställs med en standard, t.ex. enligt KRAV eller Svanen.

Agera

  1. Välj ut en lämplig butikscertifiering i samråd med din handledare.
  2. Gör en förstudie och undersök möjligheterna till en butikscertifiering.

Reflektera

  1. Vilka möjligheter/hinder kan en butikscertifiering innebära för butiken/företaget?
  2. Har butiken/företaget en miljöpolicy?
  3. Ställer butiken/företaget upp årliga miljömål? Hur följs de?
  4. Vilka krav på organisationen ställer en butikscertifiering?
  5. Är det genomförbart?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.