Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 103 – Kvalitets- och miljömärkningar

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Kvalitet och miljö

Område: Kvalitets- och miljömärkning

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

Med kvalitets- och miljömärkningar på produkter blir det enklare för kunden att till exempel förstå vad varan innehåller, var och hur den har tillverkats. Olika märkningar kan betyda olika saker. En del visar att varan uppfyller en viss kvalitet eller funktion. Andra märkningar visar att varan är miljövänlig eller hälsosam.

I det här uppdraget får du lära dig mer om olika kvalitets- och miljömärkningar.

Agera

  1. Välj ut några varor i butiken/företaget med olika märkningar. Vad betyder märkningarna?

Reflektera

  1. Varför tror du att butiken/företaget valt att sälja kvalitets- och miljömärkta varor?
  2. Hur viktigt är det för dig att en vara du köper har en viss märkning?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.