Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 102 – Kunderbjudande

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Digitalisering

Område: Kunderbjudande

Kompetens: Digital kompetens, Initiativ, Kommunikation, Organisation, Utveckling

Introduktion och Mål

De erbjudanden som riktas till kunder blir allt mer komplexa. Med hjälp av de stora mängder kunddata som kan samlas in i och med digitaliseringen, kan företag skapa personifierade och mer riktade erbjudanden som kunderna upplever som relevanta.

I det här uppdraget kommer du lära dig mer om hur butiken/företaget använder kunddata för att skapa kunderbjudanden.

Agera

  1. Ta fram förslag på hur ett digitalt kunderbjudande kan utformas för tre olika målgrupper.

Reflektera

  1. Vilken kunddata har butiken/företaget tillgång till?
  2. Vilken kunddata är viktigast för att formulera ett intressant och relevant kunderbjudande?
  3. På vilka sätt kan kunderbjudandet anpassas till olika kunder?
  4. Finns det en risk att personer i samma målgrupp värderar kunderbjudandet på olika sätt?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.