Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 1 – Kundkontakt

Nivå: Högstadiet (Prao)

Tema: Kundservice

Kompetens: Kommunikation, Service

Introduktion och Mål

I det här uppdraget kommer du studera butikens/företagets kundbemötande och vad kundservice betyder för dem.

Agera

  1. Hur agerar de anställda när de tar kontakt med en kund första gången?

Reflektera

  1. Vilka regler/policys kring kundkontakt och kundservice har butiken/företaget för de anställda?
  2. Hur tycker du att dessa regler följdes?
  3. Om du fick ge ett tips till butiken/företaget, hur skulle första kundkontakten kunna bli ännu bättre?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.