Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Arbetsmiljö

Kompetens:

Beskrivning av resurs

Att arbeta med arbetsmiljön inom handeln

Det finns många vinster med en bra arbetsmiljö:
• Förebygga olyckor och sjukdomar relaterade till arbetet
• Minskad sjukfrånvaro
• Ökad trivsel och engagemang
• Verksamheten fungerar smidigare /ökad produktivitet/lönsamhet och företaget får ett gott rykte

Materialet passar mindre handelsföretag baserad på systematiskt arbetsmiljöarbete.