Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Produktens väg till handeln

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Högstadiet (Prao)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Yrkesutveckling och karriär

Område: Branschkompetenser, Kompetensområden

Kompetens: