Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Nya affärsmodeller (film)

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Högstadiet (Prao)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Affärsutveckling, Digitalisering

Område: Nulägesanalys, Affärsmodeller

Kompetens: