Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Kundrelationer (film)

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Högstadiet (Prao)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Digitalisering, Kundservice

Område: Kundrelationer

Kompetens: