Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Kunderbjudanden (film)

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Högstadiet (Prao)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Digitalisering, Försäljning, Kundservice

Område: Kunderbjudande, Riktad försäljning

Kompetens: