Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Handelns kompetensförsörjning (film)

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Högstadiet (Prao)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Digitalisering, Yrkesutveckling och karriär

Område: Affärsmodeller, Automatisering, Internationalisering, Kunderbjudande, Kundrelationer, Branschkompetenser, Butikssäljare, Butiksutveckling, Kompetensområden

Kompetens: