Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Handelns digitalisering (film)

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Högstadiet (Prao)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Affärsutveckling, Digitalisering

Område: Nulägesanalys, Affärsmodeller, Automatisering, Internationalisering, Kunderbjudande, Kundrelationer

Kompetens: