Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Handelns digitalisering och förändrade affärer

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Digitalisering

Område: Affärsmodeller

Kompetens:

Beskrivning av resurs

Den pågående digitaliseringen av samhället blir allt tydligare inom handeln, som både påverkar och påverkas av utvecklingen. Digitaliseringen omfattar hela handeln och dess affärer. Forskare från Centre for Retailing, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har undersökt denna genomgripande process närmare.