Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Hållbar butik

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Högstadiet (Prao)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Inköp, Kvalitet och miljö, Lager och logistik

Område: Förpackningar, Hållbarhet, Inköpsarbete, Prissättning, Sortiment, Varutransport, Återvinning, Konsumentinformation, Kvalitets- och miljömärkning, Produkthantering, Lager, Logistik

Kompetens: Hållbarhet

Beskrivning av resurs

Handelsrådet finansierar en rad forskningsprojekt för att stimulera till en ökad hållbarhet i handeln. Under rubriken Hållbar butik finns aktuella forskningar och forskningsresultat samlade.