Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Gränslös handel – sju framgångsfaktorer för global e-handel (film)

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Högstadiet (Prao)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Digitalisering

Område: Internationalisering

Kompetens:

Beskrivning av resurs

E-handelsexportens möjligheter