Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Framtidens handel – digital transformation

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Högstadiet (Prao)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Affärsutveckling, Digitalisering

Område: Butikens utveckling, Affärsmodeller, Automatisering, Internationalisering, Kunderbjudande, Kundrelationer

Kompetens:

Beskrivning av resurs

Detaljhandelns förutsättningar förändras snabbt när e-handeln växer, den internationella konkurrensen ökar och den traditionella fysiska handeln får problem. Med gediget kunnande om handelns utveckling, utmaningar och trender beskriver Jonas Arnberg, vd HUI Research, de stora utmaningar svensk handel har just nu.