Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Din arbetsplats i handeln

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Arbetsmiljö

Kompetens:

Beskrivning av resurs

Din arbetsplats i handeln är en kostnadsfri utbildning som ger alla inom handeln möjlighet att tillägna sig grundkunskaper om arbetsmiljö på ett enkelt och roligt sätt.