Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Digitalisering i handeln

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Digitalisering, Ekonomi, Försäljning, Inköp, Kundservice, Lager och logistik, Yrkesutveckling och karriär

Område: Lönsamhet, Nyckletal, Kundmöte, Säljprocessen, Varutransport, Logistik, Branschkompetenser, Butiksutveckling

Kompetens:

Beskrivning av resurs

– Navigera rätt bland utmaningar och möjligheter i den snabba strukturomvandlingen

Digitalisering i handeln medför en omfattande strukturomvandling för branschen. Det påverkar bland annat företagens affärsmodeller, hur konsumenter handlar, de anställdas vardag, handelns fysiska närvaro i stadsmiljön och branschens framtida kompetensbehov.