Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Checklistor – arbetsmiljö

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Arbetsmiljö

Kompetens:

Beskrivning av resurs

Resursen innehåller checklistor som används för att undersöka arbetsmiljön, gärna vid skyddsronder. Utifrån vad som framkommer vid undersökningen kan mer detaljerade riskbedömningar behövas.