Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Automatisering i handeln (film)

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Högstadiet (Prao)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Digitalisering

Område: Automatisering

Kompetens: